Marka İletişiminde Yeni Akım: Dijital Pazarlama İletişimi

Marka İletişiminde Yeni Akım: Dijital Pazarlama İletişimi

20 Eylül, 2020 | Admin

Geleneksel mecraların yanına eklenen dijital enstrümanlar pazarlama iletişimini de büyük ölçüde değiştirmiştir. Geleneksel mecralarda çalışmaya alışan firmalar ve ajanslar açısından yeni bir dönem başlamıştır. Artık devasa bütçeler gerektiren televizyon ve yazılı basın reklamlarının yerini daha mütevazı rakamlarla çok daha etkili sonuçlar yaratabilecek dijital ve sosyal işler almıştır.

 Dijitalleşmeden önce pazarlama; markalama ve reklamdan ibaretti ve fark edilmeye bağlıydı. Tek yönlüydü ve sadece ürün satmaya yönelikti. İletişim, medya ve planlamacılar ile yapılıyordu ve pazara doğrudan ulaşmak mümkün değildi. Şimdi hedef kitlenin duymak istediği mesajları pazarın en küçük dilimine bile ulaştırmak mümkün. Reklam için cüzi harcamalarla tüketiciye ulaşmak mümkün. İnsanların dikkatini doğru içerik ve doğru reklamla çekmeyi başarmak gerekiyor. Hatta tüm araçları çoklu kullanım ile en etkin ve efektif kullanabilmek imkânı da mevcut. 

 Yeni, hızlı gelişen, çabuk eskiyen ve çokça tüketilen bir medya ortamıyla karşı karşıyayız. Her ne kadar çok büyük bütçeler gerektirmiyor olsa da hiçbir firmanın ya da markanın ne zaman ne de para kaybetmeye tahammülü olmadığından; dijital pazarlama iletişiminin birbirinden farklı bir içerik ve farklı bir işleyişe sahip platformlarını; etkili, verimli, karlı bir şekilde kullanması gerekiyor.

 Sosyal medyanın yükselmesiyle kendini daha da gösteren katılım çağında; haberleri, fikirleri ve eğlenceyi insanlar yaratır ve insanlar tüketir oldular. Değişen ve gelişen iletişim dili, tüketicinin üretimde de söz sahibi olmasını sağladı.

Kotler bu gelişmeyi iki başlık altında toplar: 

1.         Anlatımcı Sosyal Medya: Sosyal medyanın giderek daha da anlatımcı bir özellik kazanmasıyla, tüketicilerin görüş ve deneyimlerini aktararak diğer tüketicileri etkileme gücü de artmaktadır. Düşük maliyetli ve tarafsız olduğu için sosyal medya, pazarlama, iletişimin geleceği olarak görülmektedir. Böylelikle alacağımız ürün ya da hizmetleri satın almadan önce edinilen müşteri deneyimi, görüşleri sitelerden okunarak satın alma kararını etkileyebiliyor. Ya da bunun tam tersi şirketler, ürün ya da hizmetlerini piyasaya çıkarmadan hedef kitlelerini sosyal ağlar vasıtasıyla gözlemleyerek ürün-tüketici reaksiyonunu test etme imkânı bulabiliyor. Bloglar, Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, vb

2.         İşbirlikçi Katılım: Katılımlarda anlatımların yanı sıra işbirlikçi olarak kullanılmasıyla da sosyal medya farklı bir mecra olma özelliğini devam ettirmektedir. İlklerden olan Wikipedia ile başlayan işbirliği katılımlarında ayrıca gönüllülük esasına dayandırılarak kişilere mecrayı yöneten kişi olma hakkı verilmektedir. Türkiye’de de Ekşi sözlük ve benzeri çeşitli forumlarda kişiler yeri geldiğinde editör, yeri geldiğinde ürün ya da hizmeti tanıtan köşe yazarları olarak referans noktası olabilmektedirler.

 Yeni ve sosyal medya, daha geniş hedef kitlelere hızlı ve etkin erişmede, bireyleri birer mecra ve hedef kitleleri artık pasif izleyici haline getirirken iletişim daha etkin ve katılımcı olmaktadır. Yeni tüketici fikirlerini, tepkilerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini daha kolay ve cesurca dile getirmektedirler. Bunun için marka iletişim alanı içinde değişim yönetiminin de ele alınması düşünülmektedir. İletişimdeki değişim ve dijitalleşmenin sınırları yağmur bulutları gibi belirsizdir. Tüm sektörler gibi, marka iletişimi de bu değişimi yakalamaya çaba gösteriyor. Ancak bu arada iletişimin özünden çok cihazlara ve internetin sunduğu teknolojik imkânlara odaklanılıyor. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanların pek çok temel ihtiyaçları aynı kalıyor. Kuruluşlarında gidecekleri yol “insanı anlamak” tan geçiyor.

 

Bize Yazın

İletişim

Bizimle iletişime geçmenin çeşitli yolları var ama çay/kahve içmeyi tercih ederiz.

contact